• NN Strategia Agresywna
  1422
  0

  Strategia agresywna to ostatnia z trzech, przygotowanych przez naszych analityków, podpowiedzi dla osób zainteresowanych ofertą NN TFI. Tym razem strategia ta jest dedykowana inwestorom, którym zależy na zwiększaniu swojego kapitału na duże cele np. emerytura, studia dziecka, czy kapitał na własną działalność. W tej strategii ryzyko jest wysokie, a zyski wyższe niż w strategii Bezpiecznej ...
 • NN Strategia Umiarkowana
  2263
  0

  Strategia umiarkowana to druga z trzech, przygotowanych przez naszych analityków, podpowiedzi dla osób zainteresowanych ofertą NN TFI. Tym razem strategia ta jest dedykowana inwestorom, którym zależy na zwiększaniu swojego kapitału na duże cele np. własne mieszkanie, czy kapitał na własną działalność. W tej strategii ryzyko jest umiarkowane, większe niż w strategii Bezpiecznej, ale niższe nić ...
 • NN Strategia Bezpieczna
  2269
  0

  Strategia bezpieczna to jedna z trzech przygotowanych przez naszych analityków podpowiedzi dla osób zainteresowanych ofertą NN TFI. Strategia ta jest kierowana do inwestorów szukających zysków większych niż na lokacie, akceptujących niewielkie ryzyko straty, jak również stabilne, niewielkie zyski. Przy tworzeniu modelowych propozycji zostały wzięte pod uwagę: aktualna oferta funduszy inwestycyjnych NN TFI wyniki i perspektywy ...
 • Nasz portfel akcyjny wzrósł blisko 5%!
  578
  0

  Od momentu dokonania ostatnich zmian, tj. 12 maja 2017 roku, wszystkie nasze portfele modelowe wypracowały dodatnią stopę zwrotu. Zgodnie z pozytywną koniunkturą na rynkach akcji, najlepszy wynik liczony wg platformy SFI mBank na poziomie +4,62% osiągnął portfel Wzrostowe Akcje. Z kolei portfele: Bezpieczne Obligacje oraz Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw oparte o tę samą platformę zyskały na ...
 • Portfele modelowe - w kwietniu wszystkie na plusie
  3744
  0

  W ubiegłym miesiącu wszystkie nasze portfele modelowe wypracowały dodatnią stopę zwrotu. Ich wyniki to: „Bezpieczne Obligacje” (+0,32%), „Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw” (+0,66%), „Wzrostowe Akcje” (+0,44%). W sumie od początku roku ich stopy zwrotu kształtują się odpowiednio na poziomie +1,05%, +2,34%, +8,76%. Minimalizacja ryzyka przy maksymalizacji zysku Przypomnijmy, że portfele modelowe, to nasz punkt widzenia na to, ...
 • Portfele modelowe w doskonałej kondycji po zmianach
  639
  0

  Od momentu uruchomienia modeli, tj. od 5 lutego 2014 roku, portfele: Bezpieczne obligacje skarbowe, Rentowne obligacje przedsiębiorstw oraz Wzrostowe akcje osiągnęły zysk na poziomie odpowiednio +10,94%, +15,51% oraz +16,22%. Nasze portfele znów zdołały pobić założony benchmark.We wszystkich portfelach zaszły drobne zmiany, wynikające z aktualizacji rankingu. W modelach znajdują się fundusze najlepiej zarządzane z pozytywnymi perspektywami ...
 • Istotne zmiany, ale tylko w portfelu akcji - Blog Targeto.pl
  992
  0

  Od początku działalności, tj. od 5 lutego 2014 roku portfele: Bezpieczne obligacje skarbowe, Rentowne obligacje przedsiębiorstw oraz Wzrostowe akcje wypracowały stopy zwrotu odpowiednio 10,99%, 15,47% i 18,20%. Co istotne, w każdym z przypadków został pobity ich benchmark. Największe zmiany na wrzesień dokonane zostały w modelu Wzrostowe akcje. Jest to portfel, który charakteryzuje się największymi wahaniami, stąd wyjątkowo bacznie dokonujemy comiesięcznych ...
 • Nasze Portfele Modelowe dają zarobić!
  412
  0

  W piątek, tj 5 sierpnia br. nastąpiły zmiany w naszych portfelach modelowych, takich jak “Bezpieczne obligacje skarbowe”, “Rentowne obligacje przedsiębiorstw” oraz “Wzrostowe akcje”. Takie zmiany dokonujemy na podstawie comiesięcznych aktualizacji w naszym rankingu bazującym na efektywności i jakości zarządzania funduszami inwestycyjnymi przez TFI. Wszystko po to, aby nasze portfele były jak najbardziej aktualne i miały ...
 • Roszady w portfelu funduszy akcyjnych
  395
  0

  Od początku działalności, tj. od 5 lutego 2014 roku portfele: Bezpieczne obligacje skarbowe, Rentowne obligacje przedsiębiorstw oraz Wzrostowe akcje wypracowały stopy zwrotu odpowiednio 10,99%, 15,47% i 18,20%. Co istotne, w każdym z przypadków został pobity ich benchmark. Największe zmiany na wrzesień dokonane zostały w modelu Wzrostowe akcje. Jest to portfel, który charakteryzuje się największymi wahaniami, stąd wyjątkowo bacznie dokonujemy comiesięcznych ...
 • Kolejny raz wszystkie nasze portfele modelowe na plusie
  3379
  0

  W ostatnim miesiącu, wszystkie nasze portfele modelowe wypracowały dodatnią stopę zwrotu. Zgodnie z pozytywną koniunkturą na rynkach ryzykownych papierów udziałowych, najlepszy wynik na poziomie +1,35% osiągnął portfel Wzrostowe Akcje. Z kolei portfele: Bezpieczne Obligacje oraz Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw zyskały na wartości odpowiednio +0,32% i +0,33%. Warto prześledzić wypracowane wyniki, żeby mieć pełen obraz kondycji inwestycji przed dokonaniem zmian na rachunkach. ...