• Roszady w portfelu funduszy akcyjnych
  0

  Roszady w portfelu funduszy akcji

  Od początku działalności, tj. od 5 lutego 2014 roku portfele: Bezpieczne obligacje skarbowe, Rentowne obligacje przedsiębiorstw oraz Wzrostowe akcje wypracowały stopy zwrotu odpowiednio 10,99%, 15,47% i 18,20%. Co istotne, w każdym z przypadków został pobity ich benchmark. Największe zmiany na wrzesień dokonane zostały w modelu Wzrostowe akcje. Jest to portfel, który charakteryzuje się największymi wahaniami, stąd wyjątkowo bacznie dokonujemy comiesięcznych ...
 • Kolejny raz wszystkie nasze portfele modelowe na plusie
  0

  Kolejny raz wszystkie portfele na plusie

  W ostatnim miesiącu, wszystkie nasze portfele modelowe wypracowały dodatnią stopę zwrotu. Zgodnie z pozytywną koniunkturą na rynkach ryzykownych papierów udziałowych, najlepszy wynik na poziomie +1,35% osiągnął portfel Wzrostowe Akcje. Z kolei portfele: Bezpieczne Obligacje oraz Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw zyskały na wartości odpowiednio +0,32% i +0,33%. Warto prześledzić wypracowane wyniki, żeby mieć pełen obraz kondycji inwestycji przed dokonaniem zmian na rachunkach. ...
 • Inwestujący w nasze portfele mogą liczyć na profity
  0

  Inwestujący w nasze portfele mogą liczyć na profity

  Prowadzimy równolegle portfele modelowe dla dwóch najbardziej popularnych graczy na rynku bezpłatnych platform inwestycyjnych – mBanku oraz BossaFund. Składy obydwu portfeli z każdej kategorii, są przeważnie identyczne, niemniej czasem zachodzą pewne różnice w zależności od dostępności pożądanych w portfelach funduszy inwestycyjnych na danej platformie transakcyjnej. W marcu, dokonaliśmy zmian tylko w przypadku portfela „Bezpieczne obligacje” Bossafund oraz ...
 • 3 lata portfeli modelowych - wyniki co najmniej 9%!
  0

  3 lata portfeli modelowych – wyniki powyżej 9%!

  W największym stopniu wzrosła wartość portfela „Wzrostowe akcje”, tj. o blisko +30%. Dla porównania portfele „Bezpieczne obligacje” oraz „Rentowne obligacje przedsiębiorstw” wzrosły w tym okresie odpowiednio o ok. +10% oraz o nieco ponad 17%. Potwierdza to tezę, że w długim terminie to fundusze oparte na aktywach ryzykownych są najbardziej rentowne. Kryterium dokonywania zmian alokacji każdego portfela modelowego jest nowy ranking ...